Giám Đốc Sales & Marketing Khối LC

Job Ref.
:
Category
: Sales
Area
: VN, Ho Chi Minh
Salary range
: Competitive
Job Type
: Permanent full-time

Job description

Khách hàng chúng tôi là tập đoàn nước ngoài chuyên về ngành Giáo dục.

 


CÔNG VIỆC CHÍNH


a. Xây dựng thương hiệu iDL:

-Xây dựng chiến lược thương hiệu và tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu iDL;

-Xây dựng các kế hoạch truyền thông hợp nhất thương hiệu company thành thương hiệu iDL;

-Quản lý thương hiệu, đảm bảo thương hiệu được quản lý đúng theo yêu cầu và nhất quán;

-Đảm bảo hệ thống thương hiệu luôn được khách hàng và các đối tác nhận diện, quan tâm tới thương hiệu iDL.

b. Xây dựng chiến lược Sales & Marketing khối LC:

-Nghiên cứu và nắm bắt hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh khối LC;

-Đặt ra những mục tiêu Sales & Marketing cụ thể;

-Xây dựng kế hoạch và tham mưu cho BGĐ về phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ khối LC;

-Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi & quảng cáo truyền thông nhằm đảm bảo kinh doanh, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu iDL và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh;

-Quản trị các trang web của Công ty;

-Định hướng, giám sát việc thực hiện các kế hoạch truyền thông, tiếp thị cho thương hiệu iDL.

c. Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Sales & Marketing khối L&C:

- Xây dựng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ Sales & Marketing khối LC:

- Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng đội ngũ Sales & Marketing thực hiện mục tiêu doanh số được giao từ Ban Giám Đốc;

- Xây dựng và đào tạo quy trình, quy định và hướng dẫn làm việc của phòng Sales & Marketing Khối L&C cho toàn nhân viên Sales và Marketing;

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa đối với các vị trí then chốt;

d. Lập kế hoạch và triển khai hoạt động Sales & Marketing khối L&C:

- Xây dựng các chính sách, quy trình, phương án kinh doanh nhằm thúc đẩy bán hàng, tăng trưởng doanh số cho khối LC và duy trì mối quan hệ với khách hàng, phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng;

- Xây dựng KPIs cho phòng Marketing & Sales. Giao và kiểm soát viêc thực hiện KPI của từng nhân viên phụ trách;

- Lập kế hoạch thực hiện theo tuần, theo tháng các chiến dịch Sales & Marketing;

-  Đề xuất các chiến lược kinh doanh lên Ban Giám Đốc;

-  Lập kế hoạch dự phòng cho hoạt động kinh doanh;

-  Triển khai các hoạt động kinh doanh cho bộ phận Sales & Marketing.

-  Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, phát triển và mở rộng các kênh truyền thông, các chiến dịch bán hàng, truyền thông nội bộ;

e. Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược, chính sách của bộ phận Sales & Marketing Khối L&C:

-  Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động Sales & Marketing;

-  Giám sát việc lên bảng tiến độ thực hiện, nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị;

-  Theo dõi hoạt động tư vấn bán hàng, triển khai marketing nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng chiến lược Sales & Marketing theo từng giai đoạn;

-  Theo dõi, đánh giá, động viên & hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên.
Đánh giá đúng năng lực của từng các nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả kinh doanh của bộ phận.

-  Phối hợp làm việc với các phòng ban thuộc các khối Kinh Doanh, Hành Chính Nhân Sự, Tài Chính Kế Toán theo đúng quy trình, quy định của công ty để định hướng cho việc lên kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, tiếp thị.

-  Định kỳ rà soát, đánh giá khách quan và đưa ra các biện pháp khắc phục để đảm bảo các chương trình triển khai đúng tiến độ và hiệu quả;

f. Quản lý ngân sách:

-   Dựa trên kế hoạch hoạch định cho bộ phận Sales & Marketing khối LC, đề xuất ngân sách hoạt động phù hợp;

-  Quản lý tốt ngân sách hoạt động Sales & Marketing của toàn Khối LC, đảm bảo chi phí thực tế nằm trong kế hoạch ngân sách.

g. Báo cáo hoạt động Sales & Marketing Khối LC định kỳ:

-  Báo cáo cho Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh của Bộ phận Sales & Marketing khối LC và công tác truyền thông theo định kỳ hàng tuần hoặc theo yêu câu của Ban giám đốc.

 


YÊU CẦU


- Tốt nghiệp MBA hoặc ĐH chuyên ngành về Marketing, quản trị kinh doanh, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các Trường Đại Học nước ngoài;

- Có các kỹ năng chuyên môn về Sales & Marketing (đã từng làm qua và có thành tích cụ thể): nghiên cứu Sales & Marketing, hoạch định Sales & Marketing, định giá, định vị thương hiệu, tổ chức kênh phân phối, hoạch định truyền thông, khuyến mãi, và đánh giá hiệu quả Sales & Marketing;

- Có tầm nhìn chiến lược;

- Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty nước ngoài, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tổ chức giáo dục;

- Tiếng Anh lưu loát;

- Ưu tiên ứng viên nam;

- Có năng lực lãnh đạo, phát triển nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, truyền đạt, huấn luyện và đào tạo;

- Kỹ năng truyền lửa, tạo động lực làm việc tốt.

Some featured clients