Trưởng Nhóm Kinh Doanh Mảng Chống Thấm

Công ty của chúng tôi là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hóa chất xây dựng. Có trụ sở chính tại Đức, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí :

$2500 - $4000

HCM