Trưởng Nhóm Kinh Doanh Mảng Chống Thấm

Công ty của chúng tôi là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hóa chất xây dựng. Có trụ sở chính tại Đức, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí :

$2500 - $4000

HCM

Sales Executive

Our client is FDI company, with packaging manugacture. They’re looking Sales Executive

Negotiable

HCM

Business Development Sales Engineer (N)

Our client is a multinational company specializing in Equipment Industry

$700 - $900

HCM