Business Development Executive (Y)

Our client is packaging manufacturer

$1000 - $1500

HCM

Business Development Executive (Y)

Khách hàng của chúng tôi là nhà phân phối thiết bị nội thất cao cấp từ châu Âu

$500 - $700

HCM