Business Development Executive (Y)

Khách hàng của chúng tôi là nhà phân phối thiết bị nội thất cao cấp từ châu Âu

$500 - $700

HCM

Deputy Design Manager (Y)

Khách hàng của chúng tôi là nhà phân phối thiết bị nội thất cao cấp từ châu Âu

$1000 - $1200

HCM

Business Development Manager (Y)

Khách hàng của chúng tôi là nhà phân phối thiết bị nội thất cao cấp từ châu Âu

$1000 - $1200

HCM