Trợ lý Tổng Giám Đốc

Date post: May 21, 2019
Greyfinders
HCM
Negotiable

Business Details :

Mô tả công việc: 

 • Giúp TGĐ duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty mẹ và các công ty thành viên thông qua báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Trợ giúp TGĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.
 • Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc
 • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
 • Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Giám Đốc và các Trưởng phòng .
 • Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý.
 • Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.
 • Đề xuất giải pháp thực hiện cho TGĐ.
 • Giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
 • Chuẩn bị tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ.
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Yêu cầu: 

 • Tốt nghiệp đại học từ các trường quốc tế (Du học hoặc RMIT VN)
 • Có kiến thức về Quản trị, Tài Chính có tầm nhìn bao quát về công việc.
 • Có kiến thức về quản lý, QTKD, có khả năng huấn luyện, trình bày trước đám đông, truyền đạt giao tiếp tốt.
 • Đã từng làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 5 năm. Ưu tiên các ứng viên làm việc trong các Tập đoàn đa nghành nghề hoặc chuyên về ô tô. 
 • Có khả năng phân tích, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
 • Nam cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn.
 • Ngoại ngữ tiếng anh nghe, nói, viết lưu loát.

Tags:

  HCMC 

Apply Job :

Browse Your Resume
Back