Chief Operations Officer

Date post: May 28, 2019
Greyfinders
HCM
$2500 - $3000

Business Details :

  1. Quản lý hệ thống chuỗi nhà hàng, cửa hàng ở HCM, Bình Dương, HN và Hải Phòng. Dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt mốc 200 nhà hàng toàn quốc.
  2. Tổng số lượng nhân sự toàn Khối F&B: gần 500 nhân viên, bao gồm cả nhân viên khối VP và Vận hành.
  3. Làm việc trực tiếp với CEO, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Khối Vận hành và MKT của Khối. COO sẽ quản lý trực tiếp các Trưởng phòng Điều hành phụ trách các nhãn và head of MKT Khối F&B, chịu toàn bộ trách nhiệm về điều hành, vận hành chuỗi nhà hàng hiện có của Khối F&B, lên kế hoạch phát triển các nhãn hiệu mới, đảm bảo mục tiêu về doanh thu lợi nhuận, đào tạo đội ngũ, hình ảnh thương hiệu,...

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm trong ngành F&B.
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc vị trí OM.
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý các nhãn Nhật Bản

Tags:

C-level  Chief Operations Officer  F&B  HCMC 

Apply Job :

Browse Your Resume
Back