General Managing (Media one)

Date post: Nov 6, 2019
Công ty của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp truyền thông lớn nhất Việt Nam hoạt động trong cả kênh truyền thống và kỹ thuật số
HCM
Negotiable

Business Details :

Vị Trí : General Managing (Media one)

Trách nhiệm: 

 • Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của nền tảng cung cấp giải pháp loyalty và chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp
 • Tham mưu cho Ban điều hành dự án về việc điều hành, phát triển định hướng mô hình kinh doanh của mảng
 • Đề xuất kế hoạch phát triển và cải tiến hệ thống cho Ban điều hành dự án
 • Xây dựng P&L plan của mảng phụ trách
 • Phát triển mối quan hệ với công ty có loyalty
 • Phát triển số lượng các Merchant, User của hệ thống
 • Xây dựng kế hoạch, phương án tiếp cận và thuyết phục các công ty có loyalty sử dụng hệ thống mLoyalty
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của mảng phụ trách
 • Tuyển dụng và đào tạo các vị trí trong cơ cấu tổ chức
 • Chịu trách nhiệm về KPI của mảng phụ trách

Yêu cầu :

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc đã từng điều hành các công ty liên quan đến loyalty, Media Digital Technical, Ecommerce….
 • Các công ty loyalty tham khảo:  Loyalty Plus, Smart Loyalty
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc hiệu quả
 • Kỹ năng phân bổ và đào tạo nhân lực
 • Kỹ năng thuyết phục và giao tiếp xuất sắc.

KPI : 

 • Số lượng merchant, user sử dụng hệ thống
 • Số lượng Mpoint giao dịch qua hệ thống

Chế độ : 

Lương:

 • Thưởng theo hiệu quả KPI
 • Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Tags:

 

Apply Job :

Browse Your Resume
Back