Marketing Manager (D)

Date post: Dec 11, 2018
Our client is a multinational company specializing in Manufacturing industry
Long An
Negotiable

Business Details :

1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược & chính sách kinh doanh

– Tổng hợp về chính sách dành cho khách hàng và cho nhân viên kinh doanh

– Tổng hợp về xu hướng thị trường, định hướng và chính sách của chính phủ

2. Quản lý sản phẩm

– Phân tích về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đối với từng sản phẩm

– Phân tích về năng suất vật nuôi khi sử dụng sản phẩm

– Chuẩn bị kế hoạch đóng hoặc cải tiến sản phẩm hiệu quả thấp và báo cáo lên MKT Director

– Triển khai kế hoạch đưa ra sản phẩm mới

– Lập kế hoạch khuyến mãi

3. Quản lý thông tin

– Xem xét báo cáo phân tích đo lường thỏa mãn khách hàng và đề xuất lên BOD về những giải pháp khắc phục và phỏng ngừa

– Báo cáo tình hình sản xuất Thức ăn Chăn nuôi tại Việt Nam

– Báo cáo cập nhật thông tin, chiến lược của thị trương

– Đề xuất các hoạt động in ấn, quảng cáo, hội chợ, hội nghị

4. Các công việc khác   

– Lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng ngân sách phòng tiếp thị

– Tổ chức các sự kiện cho khách hàng & nhân viên kinh doanh

– Hỗ trợ các công việc của Ban Giám Đốc khi được yêu cầu

Yêu cầu:

– Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y, Marketing, Quản trị kinh doanh

– Có kinh nghiệm làm việc ngành chăn nuôi thú y tại vị trí tương đương từ 5 năm trở lên, hoặc có kinh nghiệm quản lý (ngành chăn nuôi thú y) ở mảng sales nhưng phải có background về Marketing (Team Leader/ Supervisor, hoặc ít nhất là vị trí Executive và có kiến thức về mảng Marketing) 

Tags:

Marketing Manager 

Apply Job :

Browse Your Resume
Back