SAFETY – HEALTHY - ENVIRONMENT MANAGER ( HSE MANAGER)

Date post: Nov 6, 2019
Our company is not only well known as the leading manufacturer and exporter of products based on coconut in Vietnam, but also a "Brand for Community".
Ben Tre
Negotiable

Business Details :

CHỨC NĂNG
•  Phụ trách an toàn, sức khỏe, môi trường và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
TRÁCH NHIỆM
•  Xây dựng môi trường làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm, không bệnh nghề
nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, thân thiện môi trường.
•  Xây dựng và triển khai văn hóa an toàn cho NV Công ty nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan 
trọng của công tác an toàn
•  Lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo SHE hàng năm cho NV.
•  Lập kế hoạch và định kỳ tổ chức nhận diện mối nguy, đánh giá rủi điều kiện không an toàn, các 
công việc không an toàn và đề xuất biện pháp khắc phục - phòng ngừa
•  Tổ chức các buổi nói chuyện an toàn (S.H.E talk) định kỳ
•  Lập kế hoạch thực hiện diễn tập PCCC, sơ tán khẩn cấp, sơ cấp cứu cho các đơn vị,…
•  Phối hợp với các đơn vị đảm bảo các phương tiện PCCC luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt 
động
•  Lập kế hoạch trang bị Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) hàng năm
•  Thực hiện đánh giá tuân thủ các yêu cầu pháp luật cho các đơn vị Nhà máy
•  Triển khai thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho các đơn vị
•  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám trước khi bố trí công 
việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại cho NV.
•  Lập kế hoạch đo kiểm môi trường lao động định kỳ cho các đơn vị Nhà máy. Kiểm tra công tác 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở cănteen
•  Phổ biến các quy định về SHE cho nhà thầu, đối tác, khách tham quan và CBNV. Kiểm soát, 
đăng ký khai báo sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
•  Giám sát việc tuân thủ các quy định về SHE của các đơn vị 
•  Triển khai các chương trình cải tiến về SHE
•  Phối hợp các đơn vị thực hiện điều tra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, sự cố môi trường trong 
phạm vi Công ty
•  Thực hiện các báo cáo định kỳ gửi cơ quan chức năng theo quy định
•  Báo cáo định kỳ hàng tháng trong cuộc họp giao ban Khối.
•  Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Tổng giám đốc sản xuất, Giám đốc khối 
sản xuất.
YÊU CẦU
•  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghiệp, môi trường, hoặc các ngành có liên quan.
•  Ít nhất 5 năm kinh nghiệm công việc S.H.E, trong đó ít nhất 3 năm ở vai trò quản lý.
•  Chấp nhận đi công tác.
•  Hiểu biết về ISO và các chứng chỉ liên quan ngành Xuất khẩu.
•  Nắm rõ Luật định liên quan đến an toàn lao động, sức khỏe, môi trường.
•  Khả năng phân tích và nhận diện rủi ro.
•  Khả năng giải quyết vấn đề.
•  Có khả năng gây ảnh hưởng.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
•  BẾN TRE

Tags:

 

Apply Job :

Browse Your Resume
Back